Çalı Sanayi Bölgesi Geyveli Cd. No: 4 Nilüfer/BURSA
+90 224 452 32 10
info@denken.com.tr

MBBR

Hareketli Yatak Biyofilm Reaktör

MBBR, atıksu ortamındaki “taşıyıcı” adlı yüksek yüzey alanlı gözenekli dolgular üzerine tutunup büyüyen mikroorganizmaları esas alır. Taşıyıcının temel görevi “biyofilm” gelişimi için yüzey sağlamaktır.

Biyofilm: Mikroorganizmalar ve salgıladıkları biyomaddelerin oluşturduğu karmaşık koloni yapıları.

Taşıyıcılar sudan biraz daha az bir yoğunluğa sahiptir ve reaktör içerisinde serbestçe hareket ederler. Bu hareket havalandırma (aerobik) veya mekanik karıştırma (anaerobik) ile sağlanır.

Taşıyıcıların suyun içinde sirkülasyonu biyofilm gelişimini kontrol ve reaktör sistemini stabilize eder.

MBBR sürecinin en önemli iki tasarım parametresi taşıyıcının; doluluk oranı ve özgül yüzey alanıdır.

Biyofilm biyokimyasal tepkimelerle organik madde, besin ve kirleticileri sindirerek suyu arıtır/temizler.

MBBR Nedir ?

MBBR Ne için kullanılır ?

 • BOİ / KOİ giderimi

 • (De)Nitrifikasyon

 • Toplam azot giderimi

 • Fosfor giderimi

 • Anaerobik amonyum oksidasyonu (ANAMMOX)

MBBR nerede kullanılır ?

 • Evsel

 • Sınai

  • Tekstil

  • Gıda & Meşrubat

  • Kağıt

 • Küçük tesisler

Neden MBBR?

Optimal atıksu arıtma teknolojisi

 • Minimal arsa ihtiyacı: basit & yalın tesisler.

 • Yatırım maliyeti çok düşüktür

 • Atık giderim verimi çok yüksektir.

 • Enerji tasarrufu sağlar.

 • Çok çeşitli bileşimlerdeki ve yüklemelerdeki atıksuları arıtabilir.

 • Tıkanmaya ve atık şoklarına karşı dayanıklıdır.

 • Su geri-kazanımı sağlar.

 • Süreklidir, ters akışla temizlemeye gerek duymaz.

 • Asgari operator müdahalesi yeterlidir.

 • Neredeyse hiçbir bakıma gerek olmadan 20 yıldan uzun ömürlü olarak çalışır.

 • Çamur taşınım ve birikimi düşüktür. Katı madde yönetimi son derece kolaydır.

 • Soğuk iklimlerde çalışabilir.

Taşıyıcı Medya Alıkoyma Elekleri

Paslanmaz çelik kama telli elekler taşıyıcı medya ve üzerinde büyüyen biyofilmi belli bir reaktör hacmi içerisinde alıkoyarken işlenmiş atıksuyun ve kopmuş serbest biyofilmin bir sonraki arıtma adımına akarak geçmesine izin verir.

Özel olarak konumlandırılmuş elekler, tesisin işletimi boyunca, tüm taşıyıcıların ve biyokütlenin bulunmaları gereken süreç aşamalarında kalmalarını güvence altına alır. Elekler, tesisin ihtiyacına göre üçgen kesitli tellerden ya da perfore levhalardan silindirik ya da düz tasarımlarla üretilir. Her bir elek, taşıyıcı ebatına göre değişen ve akışa direnç göstermeyecek biçimde belli büyüklüklerde açıklığa sahiptir.

Elek destekleri kaldırma kuvvetlerine ve medya ağırlığının oluşturduğu baskıya dayanacak biçimde tasarlanır. Tüm destekler yapısal mühendislik ilkeleri uyarınca ve sistemin bir parçası olarak üretilir.

Taşıyıcı üzerinde zamanla tedrici biyofilm büyümesi

Biyo-taşıyıcıların kurulumu